Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 76/2023

Uchwała Zarządu nr 76/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie; Powołanie Koordynatora łowisk

1. Zarząd PFWK postanawia:

W związku z powiększeniem się bazy łowisk PFWK co powoduje potrzebę koordynowania pracy liderów/opiekunów łowisk , jak również w celu efektywniejszego zarzadzania zasobami Stowarzyszenia  Zarząd PFWK postanawia powierzyć funkcję koordynatora łowisk z ramienia Zarządu  kol. Jakub Wieczorek.

W/w funkcja opierać się będzie  na podstawie i granicach  regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd PFWK

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: