Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr.77/2022

Uchwała Zarządu nr 77/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 17 listopada 2022 roku

w sprawie; zakup kamer na łowiska PFWK

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zarząd PFWK , postanawia wyrazić zgodę na zakup trzech sztuk kamer bezprzewodowych  typy REOLING GO PT Plus wraz z panelem solarnym, w łącznej kwocie 4.437.00 zł.

W/w kamery zainstalowane zostaną na łowiskach PFWK , Szmaragdowy Staw m. Chrzastawa Wielka, Czarny Staw m. Kalinów, oraz Leśny Staw m.Ciągowice

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: