Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr. 78/2022

Uchwała Zarządu nr 78/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 17 listopada 2022 roku

w sprawie; zakup domków wędkarskich

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zarząd PFWK , postanawia wyrazić zgodę na zakup trzech domków wędkarskich, dla potrzeb łowiska PFWK Szmaragdowy Staw w miejscowości Chrząstawa Wielka w kwocie 51.000.00 zł .

Jednocześnie , informuje się iż docelowo na w/w łowisku postawionych zostanie dziesięć domków plus altana imprezowa.

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   1    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: