Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 8 /2022

Uchwała Zarządu nr 8 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 03 Lutego 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

– Łukasz Kasprzyk Przeworno
– Paweł Bełkowski Lędziny
– Winicjusz Przybyła Kalisz
– Kamil Ptaszyński Mrozy
– Grzegorz Czarnocki Łódź
– Adrian Grabowski Opole Lub
– Mateusz Wyszyński Brudzowice
– Mateusz Miszczak Siedlce
– Mariusz Odrowąż Stary Dwór
– Mariusz Duda Brudzowice
– Mateusz Lipiec Kożuchów
– Adrian Krajewski Ostrów Wkpl
– Błażej Kolczyński Gozdanin
– Mariusz Kociołek Dys
– Adam Traczyk Białobrzegi
– Tomasz Walczak Radom
– Kornel Więczkowski Jawor
– Przemysław Gul Jawor
– Robert Maslak Kraków
– Mariusz Świniarski Koluszki
– Włodzimierz Kosela Płońsk
– Grzegorz Pasicz Radom
– Krzysztof Zwierzyński Tuszyn
– Marcin Tomków Skoroszyce
– Krystian Witos Skoroszyce
– Adam Zarębski Żyrardów
– Adrian Hawro Zawałów
– Marcin Podwroźnik Bytom
– Alicja Zaparty Kajetany/Junior/

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało   7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: