Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 9 /2022

Uchwała Zarządu nr 9 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 08 Lutego 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

– Hubert Glinka Warszawa
– Fabian Filipiak Pawłów/Kandydat/
– Grzegorz Szewczyk Kraków
– Łukasz Bachliński Międzybórz
– Daniel Białkowski Warszawa
– Przemysław Krawczyk Kozielice
– Kamil Kazek Rybnik
– Marcin Magier Sosnowiec
– Michał Szymański Poznań
– Tomasz Dytko Iwonicz
– Karol Bryś Krosno
– Michal Budasz Żerków
– Ewelina Czaplinska Bytom
– Grzegorz Tuński Ostróda
– Łukasz Rynkiewicz Piotrków Tryb
– Dariusz Łukowiak Zduny
– Aleksander Zimmermann Zduny
– Karol Rynkiewicz Piotrków Tryb./Kandydat/

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało   7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   7   członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –     członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: