Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 9/2023

Uchwała Zarządu nr 9/2023
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 03 lutego  2023 roku

w sprawie;  członek wspierający

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zarząd Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego postanawia anulować status członka wspierającego kol. Adrian Modzelewski.

Jednocześnie nadaje status członka wspierającego kol. Piotr Janusz , założycielowi PFWK i pierwszemu Prezesowi Stowarzyszenia.

w głosowaniu udział brało   5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: