Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządy nr 15/2024

Uchwała Zarządu nr 15/2024
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 20 lutego 2024 roku

w sprawie;  opiekun Czarny Staw

1. Zarząd PFWK postanawia:

w związku z rezygnacją z funkcji opiekuna łowiska Czarny Staw kol. Karol Góra , na podstawie wniosku lidera opiekunów  Zarząd PFWK  zatwierdza na w/w funkcję  przedstawioną kandydaturę kol. Rafał  Strugiński  na rok 2024.

Jednocześnie zobowiązuje się koordynatora łowisk PFWK do przekazania powyższej decyzji Zarządu osobom bezpośrednio zainteresowanym

w głosowaniu udział brało    7    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    7    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   0    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   0    członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: