Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwala Zarządy nr. 63/2022

Uchwała Zarządu nr 63/2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 03 września 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby

Justyna Koziarska

Adrian Kozioł

Andrzej Skwara

Przemysław Filipczak

Marcin Hryniewicz

Krzysztof Gil

Jakub Śmigiel

Lech Ślebioda

Krzysztof Letkiewicz

Dmytro Samsonov

Sebastian Karasek

Michał Skowronek

Dawid Rojek

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    6    członków Zarządu
za uchwałą głosowało    6    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: